Nieuwe gebruiker

  • Minimaal 8 tekens
  • Hoofdletters en kleine letters en ten minste één speciaal teken
  • Minimaal één cijfer

Privacybeleid

Het werving en selectieproces van de Purmerendse ScholenGroep verloopt via het personeelsinformatiesysteem van Raet, een toonaangevende speler in de HR-sector. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Easyrecruit. Het doel van Easycruit is om het wervingsproces voor de Purmerendse ScholenGroep te vereenvoudigen en een doeltreffende evaluatie van, en communicatie met jou mogelijk te maken. Bij het gebruik van Easycruit ontvangt de Purmerendse ScholenGroep je persoonsgegevens. Deze verwerken wij in het kader van een evaluatie van jouw vaardigheden en talenten om je geschiktheid voor de openstaande functie te bepalen.


De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is dat jij hiervoor toestemming geeft. Daarmee stem je tijdens het sollicitatieproces in met de verwerking en bepaal je zelf welke persoonsgegevens je aan de Purmerendse ScholenGroep wenst te verstrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uploadfunctionaliteit via Google of Dropbox. Wij willen benadrukken dat je op elk gewenst moment het recht hebt om deze toestemming in te trekken.

De Purmerendse ScholenGroep is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens. Alle vragen inzake privacy kun je direct aan ons voorgeleggen door een mail te sturen naar sollicitatie@psg.nl of aan de communicatiekanalen die door Easycruit ter beschikking worden gesteld, zoals bijvoorbeeld Meesterbaan. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het ontwikkelen, implementeren en aanbieden van de diensten om de werving en selectie zorgvuldig, efficiënt en eenvoudig te laten verlopen.

Easycruit is een service in de cloud die door Visma is ontwikkeld. De bedrijven die deel uitmaken van de Visma-groep en hun onderaannemers voor IT-diensten hebben voor het verzorgen van de dienst mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens. Met deze onderaannemers zijn overeenkomsten gesloten om de privacy van gegevens te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de Europese privacy verordening (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Onderaannemers die zich buiten de EU bevinden zijn gehouden aan de doorgifteregelingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Jouw persoonsgegevens worden tijdens het wervingsproces in Easycruit verwerkt voor zover dit nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Je hebt in Easycruit toegang tot jouw profiel, waar je gegevens kan wissen, uploaden en bewerken.

Je kunt op elk moment contact opnemen met de Purmerendse ScholenGroep om jouw recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van je persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

  *

Informatie over cookies en privacy

Een cookie is een klein stukje informatie opgeslagen als een tekstbestand op uw computer dat wordt gebruikt door webservers als u surft op bepaalde websites die u eerder heeft bezocht.

Cookies worden standaard gebruikt als u zich registreert voor diensten (bijvoorbeeld webhosting). Cookies worden ook standaard gebruikt voor aanmeldingsfuncties (inloggen). Cookies kunnen enkel worden gebruikt met de Domeinnaam die ze heeft opgeslagen. De webserver moet gebruik maken van cookies voor een correcte werking van de website en de informatie is niets meer dan een string van letters en cijfers.

Waarom maken we gebruik van cookies?

Deze cookies worden gebruikt om de basisfuncties mogelijk te maken. Ze helpen u bij het navigeren op de website waarop u heeft ingelogd. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens en worden automatisch verwijderd als u uw browser afsluit.

Gebruikte cookies

In de onderstaande tabel wordt informatie weergegeven over alle cookies die door deze site worden gebruikt.
Naam cookie Type Gebruikt voor Vervalt (indien niet sessiegebonden)
- TRACKERID
- Per sessie
- Bij het inloggen, voor het verkrijgen van de programmagegevens en voor een vloeiende navigatie
- Aan het einde van de sessie
- cookie_msg
- Permanent
- Toestemming voor cookies; u heeft ingestemd met het gebruik van cookies op onze site en dit bericht wordt niet meer opnieuw weergegeven.
- Nooit

Verwijderen van cookies

Als u het nodig vindt om de cookies te verwijderen, klik dan hier.
Volg de instructies voor het verwijderen van de cookies voor de browser die u gebruikt.